Curatele en mentorschap

Curatele is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die niet zelf voor hun geldzaken én persoonlijke belangen kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. De maatregel beschermt tegen misbruik door anderen en eigen beslissingen die voor problemen kunnen zorgen. Curatele is er voor mensen vanaf 18 jaar.

Curatele gaat over geld en goederen (woning, auto enz) maar ook over persoonlijke belangen, zoals zorg.

Met andere woorden: de rechter stelt niet alleen uw geld en goederen onder curatele maar ook u als persoon. Volgens de wet bent u ‘handelingsonbekwaam’, u kunt niet zelfstandig handelen. Daarom benoemt de rechter een curator die uw zaken gaat regelen. U mag zelf een curator kiezen.

Curatele kan aangevraagd worden bij de kantonrechter met het aanvraagformulier ‘Verzoek tot ondercuratelestelling’.

In overleg met u brengt onze curator uw financiële en persoonlijke zaken op orde.

Financieel

De curator:

 • Krijgt de verantwoordelijkheid over uw geld en goederen
 • Opent een of twee rekeningen
  • Een beheerrekening waarvan de curator al uw vaste kosten betaalt
  • Een leefrekening waarop u geld ontvangt voor boodschappen. Dit kan ook de bankrekening zijn die u al heeft, maar alleen als u niet rood staat.
 • Betaalt uw rekeningen op tijd, als u genoeg inkomsten heeft
 • Regelt uw belastingaangifte (box 1)
 • Helpt u met de aanvraag van een uitkering, bijzondere bijstand, en/of toeslagen
 • Maakt afspraken met schuldeisers, zoals de woningbouwvereniging, water- en energieleveranciers, banken, verzekeraars, internetwinkels
 • Vraagt schuldhulpverlening aan als de schulden hoog zijn
 • Sluit verzekeringen en/of contracten voor u af als dat nodig is
 • Maakt een duidelijk budgetplan met een overzicht van uw inkomsten en uitgaven
 • Geeft u adviezen over omgaan met geld en regels.

Persoonlijk

De curator:

 • Regelt hulp bij persoonlijke problemen
 • Overlegt met uw arts(en) over uw wensen en de beste zorg
 • Geeft toestemming voor een behandeling als dat nodig is
 • Houdt contact met de instelling als u daar woont
 • Overlegt met uw persoonlijk begeleider als u in een instelling woont, over uw wensen voor de beste ondersteuning bij wonen, werk en dagbesteding
 • Helpt u kiezen of beslist voor u als u het zelf niet kunt

Mentorschap is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die niet goed voor hun persoonlijke belangen kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. Mentorschap is er voor mensen vanaf 18 jaar.

Mentorschap gaat alleen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap gaat niet over geld en goederen

Een mentor kan zelfstandig beslissingen nemen als u dat zelf niet meer kunt. Voor uzelf, een kind of een familielid. Uw wensen staan altijd voorop. Een mentor wordt bijvoorbeeld benoemd voor mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen of mensen met psychiatrische problematiek. Maar ook voor mensen die tijdelijk om andere redenen niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Samen met u waakt de mentor erover dat u steeds de beste zorg krijgt

U kunt mentorschap aanvragen bij de kantonrechter met het aanvraagformulier ‘Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap’.

In overleg met u regelt onze mentor uw persoonlijke zaken en komt op voor uw belangen.
De mentor:

 • Overlegt met uw arts(en) over uw wensen en de beste zorg
 • Geeft toestemming voor een behandeling als dat nodig is
 • Houdt contact met de instelling als u daar woont
 • Overlegt met uw persoonlijk begeleider als u in een instelling woont, over uw wensen voor de beste ondersteuning bij wonen, werk en dagbesteding
 • Helpt u kiezen of beslist voor u als u het zelf niet kunt

Kosten?

Aan mentorschap en curatele zijn kosten verbonden. In principe moet u deze kosten zelf betalen maar bij een laag inkomen wordt er door de gemeente bijzonder bijstand verstrekt. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren) en zijn bij ons opvraagbaar.

Aanmelding?

U kunt u telefonisch aanmelden op telefoonnummer 058-8437124 tijdens de werktijden of door een mail te sturen naar info@bfbb.nl. U kunt ook eerst bellen  voor meer informatie of voor het maken van een kennismakingsgesprek.