Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind wordt altijd uitgesproken door een kantonrechter. Door deze maatregel krijgt u een bewindvoerder toegewezen die al uw financiële zaken regelt. Indien mogelijk zal dit zoveel mogelijk in overleg met u gebeuren.  Een voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is een verklaring van een arts/psychiater of een verslag van een hulpverlener waaruit blijkt dat u niet zelf in staat bent om uw financiële belangen te behartigen.

Procedure?

Iemand kan zelf beschermingsbewind aanvragen maar ook familieleden kunnen dit doen.  Dit moet bij de kantonrechter.  Voordat u dit aanvraagt moet u een bewindvoerder gevonden hebben die deze taak op zich wil nemen. Op basis van de door u aangeleverde gegevens, en het gesprek die we daarover met u hebben, kunnen we beoordelen of wij bereid zijn om deze taak op ons te nemen.  Ook u kunt, op basis van het 1e gesprek, beoordelen of u BFBB als bewindvoerder wilt.  Indien beide partijen ervoor kiezen om verder te gaan zullen we een bereidverklaring afgeven die mee naar de rechtbank kan.

Wat mag u verwachten?

Er wordt voor u een rekening geopend waarop uw inkomen binnen kan komen. Van deze rekening zullen wij zorgdragen voor het betalen van uw vaste lasten en rekeningen. Wekelijks zullen we huishoudgeld naar een rekening storten waarvan u gebruik kunt maken voor uw boodschappen.

Alle instanties waarmee u te maken heeft zullen we vragen om alle post naar ons te sturen zodat wij dit af kunnen handelen. Daarnaast vragen we voorzieningen voor u aan die uw inkomsten kunnen verhogen of uw vaste lasten kunnen verlagen.  Via overzichten die u regelmatig van ons ontvangt blijft u op de hoogte van wat er gebeurt met uw geld. Jaarlijks moeten we verantwoording afleggen aan u en de kantonrechter.

Wat doet een bewindvoerder bij schulden?

  • Bij een klein aantal schulden, met een gering bedrag, proberen we via het budgetplan deze schulden weg te werken. Hiervoor maken we betalingsafspraken met de betreffende instanties.
  • Bij een groter schuldenpakket, waarbij het niet mogelijk is om deze in korte tijd weg te werken,  zullen we u aanmelden bij een instantie voor schuldhulpverlening voor een schuldenregeling. Een voorwaarde hiervoor is dat er geen nieuwe schulden ontstaan.
  • Soms zijn er schulden en is het niet mogelijk om hiervoor meteen een oplossing te vinden, of ontstaan er steeds nieuwe schulden. Op dat moment is het niet mogelijk om iets voor uw schulden te regelen. We zorgen er dan voor dat uw vaste lasten betaalt worden en dat u wekelijks over huishoudgeld kunt beschikken. We hebben contact met schuldeisers over eventuele beslagleggingen zodat dit volgens de wettelijke normen gebeurt.

Kosten?

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. In principe moet u deze kosten zelf betalen maar bij een inkomen op bijstandsniveau wordt er door de gemeente bijzonder bijstand verstrekt. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren) en zijn bij ons opvraagbaar.

Aanmelding?

U kunt u aanmelden door het formulier volledig in te vullen en met de gevraagde bijlagen op te sturen naar:

BFBB
Postbus 4
9062 ZH  Oentsjerk

U kunt ook eerst bellen voor het maken van een kennismakingsgesprek.